”Åå det ligger i luften”

Jag läser en webbkurs just nu i Medveten konsumtion. Åh ååå å ÅH vad det är bra och lärorikt, ännu mera ögonöppnare, stundtals deprimerande men ändå framför allt blir jag hoppfull. Vilket engagemang det finns hos människor och vilka bra idéer och lösningar som redan finns.

För att citera Ledin, det känns som om ”det ligger i luften”… någonting är definitivt på gång. En ny universiell medvetenhet som gror och växer. Något revolutionerande, omvälvande och lite skrämmande, men ack så nödvändigt.

De system, vanor, institutioner vi lever med nu kommer att fortsätta ta oss dit vi är på väg nu. Var är det? För att måla det svart: miljöförstöring, ekonomiska kriser, konflikter och svårigheter att fördela jordens resurser på ett hållbart och rättvist sätt.

Vi måste föra in det holistiska tänket på alla områden. Ekonomi och ekologi måste t ex sammanlänkas. Många nya uttryck har börjat florera och kanske har du redan hört talas om t ex Cirkulär ekonomi? Istället för en linjär ekonomi som dominerar idag och som leder till ”design for the dump”, dvs produkter med kort hållbarhet, svårreparerade och helt enkelt inte är tillverkade för att hålla utan tänkta att hålla konsumtionen av nya produkter rullande. I en cirkulär ekonomi finns möjlighet till tillväxt och nya typer av jobb som bygger på att produkter redan vid planeringsstadiet skapas för att kunna återgå in i kretsloppet efter att det är förbrukade.

Här nedan har jag faktiskt kopierat in text från Wikipedia där jag tycker de förklarar begreppet bra och kortfattat:

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller i ett företag, samhälle eller en organisation, som lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer som hittills har varit dominerande.

Cirkulär ekonomi är inspirerat av industriell ekologi, Performance Economy och Cradle-to-cradle-rörelsen, eller Vagga till vagga på svenska.

Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp. Strävan är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. Därför designas produkterna så att de är lätta att återvinna. Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material designas så att det går att

  1. Återanvändas
  2. Materialåtervinnas
  3. Energiutvinnas

(i fallande önskvärdhet)

För att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi kan ett företag eller organisation:

  1. Ta bort miljöfarliga ämnen.
  2. Designa om produkterna så att de materialmässigt går att ta isär i sina beståndsdelar.
  3. Använda förnyelsebar energi till produktion och transporter.
  4. Återföra tillbaka material enligt önskvärdhetslistan ovan.
  5. Dela, hyra eller leasa produktionsmedel snarare än att äga dem själva, och på samma sätt hyra eller leasa ut produkterna till sina kunder snarare än att sälja dem. På så sätt säljer man ”funktionen” snarare än produkten.

2015-03-29 20.10.57

Lämna en kommentar

*

Kontroll * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.